Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Projekty uchwał na sesję nr XVIII/2012
  luty
  Projekty uchwał na sesje nr XVIII / 2012


  Projekt uchwały na sesje nr XVIII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca lutego 2012 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012, 2013 i 2014 >>>> 


  Projekt uchwały na sesje nr XVIII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca lutego 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 >>>>  


  Projekt uchwały na sesje nr XVIII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca lutego 2012 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na 10–letnią dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym >>>> 


  Projekt uchwały na sesje nr XVIII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca lutego 2012 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat >>>>  


  Projekt uchwały na sesje nr XVIII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca lutego 2012 r.
  w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Polanicy-Zdrój >>>> 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-02-27 (604 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·