Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Projekty uchwał na sesję nr XIX/2012
  marzec
  Projekty uchwał na sesje nr XIX / 2012


  Projekt uchwały na sesje nr XIX Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca marca 2012 r.
  w sprawie Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju w roku 2011 oraz informacje nt. potrzeb w zakresie pomocy społecznej>>>> 


  Projekt uchwały na sesje nr XIX Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca marca 2012 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011.
    >>>>  


  Projekt uchwały na sesje nr XIX Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca marca 2012 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011.  >>>> 


  Projekt uchwały na sesje nr XIX Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca marca 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój  >>>>  


  Projekt uchwały na sesje nr XIX Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca marca 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 >>>>  


  Projekt uchwały na sesje nr XIX Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca marca 2012 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych, w trybie
  bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat
   >>>> 


  Projekt uchwały na sesje nr XIX Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca marca 2012 r.
  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2012 r. i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. >>>>  


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-03-27 (620 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·