Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  ALKOHOLIZM I NARKOMANIA
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy-Zdroju
  1. Pomoc instytucjonalna na terenie Gminy Polanica-Zdrój, zadania GKRPA >>>>

  2. Zarządzenie Nr 03/2007 Burmistrza Miasta w sprawie powołania GKRPA >>>>

  3. Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju:

  a) UCHWAŁA Nr XVII / 93 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. >>>> 

  b) UCHWAŁA Nr XVII / 94 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. >>>>  
   

  c) UCHWAŁA Nr XIX / 104 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. >>>> 

  d) UCHWAŁA Nr XIX / 105 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.  >>>> 

  e) UCHWAŁA Nr XXXI/195/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych na 2013 rok. 
  >>>> 
  załącznik do uchwały >>>>

  f) UCHWAŁA Nr XXX/196/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013
   r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.  >>>>  
   
  załącznik do uchwały >>>>

  g) UCHWAŁA Nr XLVII/284/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. >>>> 

  h)UCHWAŁA Nr XLVII/285/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. >>>>  

  i)UCHWAŁA Nr XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  20 marca 2014 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. >>>>     

  j)UCHWAŁA Nr XLIX/303/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 20 marca 2014 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013. >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-04-06 (2929 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·