Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  PRZEMOC DOMOWA
  Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Polanicy-Zdroju
  1. Pomoc instytucjonalna na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>>

  2. Zarządzenie  Nr 65/2011 Burmistrza Miasta w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 97 /2012 z 3 października 2012 roku 
  w sprawie: powołania ustalenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego >>>>

  3. Zarządzenie  Nr 109/2011 Burmistrza Miasta w sprawie regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych >>>>

  4. Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju:
  a) UCHWAŁA NR IV/17/2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Polanica-Zdrój na lata 2011-2014. >>>>
  b) UCHWAŁA NR IV/18/2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. >>>>

  5. Uchwały Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego >>>> :
  - UCHWAŁA NR 1/2011 Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanicy - Zdroju
  z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanicy-Zdroju.
  - UCHWAŁA NR 2/2011 Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanicy - Zdroju
  z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: powołania członków grupy roboczej w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
  - UCHWAŁA NR 1/2012 Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanicy - Zdroju
  z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie: powołania członków grupy roboczej w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach

  6.
  - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2011 roku >>>>
  - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2012 roku >>>>
  - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2013 roku >>>>


  7. Wiadomości pomocne:
  a) Procedura Niebieskiej Karty >>>>
  b) Przemoc domowa w prawie karnym >>>>
  c) Rozporządzenie Niebieskiej Karty (Rozp. NK 2011) >>>>

  Program „Żegnając się z przemocą wpuszczam szczęście do mojej rodziny” >>>>
  Program "Wspólna Moc! - Polanica Pokona Przemoc!" >>>>

  -----------------------------------------------------------------
  Dodano dnia 17.01.2013
  Prezentacja przedstawiona na Sesji RM w dniu 13.12.2012r. - podsumowanie programu osłonowego >>>>

  Wystąpienie P. Andrzeja Piotrowskiego - System przeciwdziałania przemocy w powiecie krotoszyńskim - Konferencja 30.11.2012 r. >>>>

  Wystąpienie P. Mariusz Winiarza - Żegnając się z przemocą, wpuszczam szczęście do mojej rodziny - Konferencja 30.11.2012 r. >>>>

  Wystąpienie P. Marty Waniszewskiej - Konferencja 30.11.2012 r. >>>>

  Wystąpienie P. Renaty Durdy -  Konferencja 30.11.2012 r. >>>> (format ppsx)
  --------------------------------------------------------------------

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-04-06 (2968 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·