Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XIX/103-110/2012
  marzec
  SESJA XIX


  UCHWAŁA Nr XIX / 103 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju w 2011 roku. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIX / 104 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIX / 105 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIX / 106 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Polanica – Zdrój. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIX / 107 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIX / 108 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat >>>>

  UCHWAŁA Nr XIX / 109 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2012 r. i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIX / 110 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLVII/259/2010 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Gminy Polanica – Zdrój na lata 2008–2015 >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-04-10 (680 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·