Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XX/111-115/2012
  kwiecień
  SESJA XX


  UCHWAŁA Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2012 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 >>>> 

  UCHWAŁA Nr XX/113 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2012 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój.  >>>> 
  załącznik graficzny nr 5 >>>>
  załącznik graficzny nr 6 >>>>
  Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.492.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2012r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju Nr XX/113/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statut Uzdrowiska Polanica – Zdrój. >>>>

  UCHWAŁA Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2012 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Barakuda" w Polanicy-Zdroju na działalność Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2012 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Błachuta z dnia 15.03.2012 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój >>>>     

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-05-14 (823 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·