Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 9/2012 do nr 24/2012
  luty, marzec

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój nr 9 /2012  z 2 marca 2012 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dziezawy na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, na cele inwestycyjne 
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 10 /2012
   
  z 2 marca 2012 roku
  w sprawie: przeznaczenie gminnych nieruchomości i urządzeń do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 11 /2012  z 29 lutego 2012 roku
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 12 /2012
   
  z 5 marca 2012 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 13 /2012  z 7 marca 2012 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości i urządzeń, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznacozny do 3 lat,  w trybie  bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 14 /2012 
  z 7 marca 2012 roku
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości do dzierżawy na czas oznaczony do 1 roku, w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 15 /2012  z 12 marca 2012 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku, w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 16 /2012 
  z 14 marca 2012 roku
  w sprawie: sprostowania błędów pisarskich w Zarządzeniu Nr 01/2012 Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim w roku 2012.
   >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 17 /2012  z 16 marca 2012 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 18 /2012 
  z 19 marca 2012 roku
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości do dzierżawy na czas oznaczony do 1 roku, w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 19 /2012  z 19 marca 2012 roku
  w sprawie: określenia warunków przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polanica-Zdrój >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 20 /2012 
  z 19 marca 2012 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku, w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 21 /2012  z 19 marca 2012 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, na cele inwestycyjne >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 22 /2012 
  z 19 marca 2012 roku
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 23 /2012  z 30 marca 2012 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 24 /2012 
  z 30 marca 2012 roku
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój  >>>>   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-06-05 (517 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·