Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXV/135-144/2012
  wrzesień
  SESJA XXV


  UCHWAŁA Nr XXV/135/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica–Zdrój 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXV/136 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum, dla jednostki MW/U5 >>>>

  UCHWAŁA Nr XXV/137/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój  
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXV/138 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 >>>>

  UCHWAŁA Nr XXV/139/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanica-Zdrój na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 – AKTUALIZACJA.
  >>>> 
  Załącznik do uchwały nr XXV/139/2012 >>>>

  UCHWAŁA Nr XXV/140 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanica-Zdrój za lata 2008-2011. >>>>
  Załącznik do uchwały nr XXV/140 /2012  >>>>

  UCHWAŁA Nr XXV/141/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia opłat cmentarnych
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXV/142 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat >>>>

  UCHWAŁA Nr XXV/143/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju
  >>>> 
  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 8 maja 2013 r. >>>>

  UCHWAŁA Nr XXV/144 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Błachuta z dnia 17.08.2012 r., na działalność Burmistrza Miasta Polanica–Zdrój >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-10-03 (669 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·