Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian pierwsze półrocze 2012 roku

   01-01-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Indywidualizacja nauczania klasI-III w Polanicy Zdrój >>>>
   01-01-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie o posiedzeniu komisji infrastruktury miejskiej i zagospodarowania przestrzennego >>>>
   04-01-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Informację o REJESTRZE DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH >>>>
   05-01-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Ogł. o posiedzeniu Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (styczeń) >>>> 
   09-01-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Ogł. o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (styczeń) >>>>
  09-01-2012 - Dodano - Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 127/2011 do nr 135/2011
   13-01-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Ogł. o posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (styczeń) >>>>
   17-01-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Ogł. o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (styczeń) >>>>
   23-01-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Ogł. o posiedzeniu Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (styczeń) >>>>
   25-01-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   30-01-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Ogłoszenie - Uchwała Nr III/13/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 r.  >>>>
   03-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (luty) >>>>
   08-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2012/2013 >>>> 
   08-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanica-Zdrój na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 >>>> 
   09-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono Informację Burmistrza Miasta (Zarz. nr 2,3/2012) >>>> 
   10-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzenie Komisji Rewizyjnej (luty) >>>>
   10-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono OBW. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO-likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego.. >>>> 
   10-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogłoszenie o przetargu - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników >>>> 
   10-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogłoszenie o przetargu: Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia >>>> 
   13-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono zaproszenie do złożenia oferty cenowej - SW.Monitoring-II ETAP >>>> 
   13-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono OBW. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO-likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego.. >>>> 
   14-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzeniu Kom. Bezpieczeństwa Publicznego (luty) >>>> 
   14-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (luty) >>>> 
   15-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (luty) >>>> 
   16-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono Informację - rozliczenie podatku dochodowego za 2011 r. >>>>
   16-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono otwarty konkurs ofert na 2012 r >>>> 
   17-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (luty) >>>> 
   17-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono Informację o wyborze oferty - SW.Monitoring-II ETAP >>>> 
   17-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego (luty) >>>> 
   21-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (luty) >>>> 
   24-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>>
   24-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   24-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Zaproszenie do złożenia ofert - zadanie pn. Wykonanie ”Polanickiej Gazety >>>>
   24-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (luty) >>>>
   27-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono ogł. o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (luty) >>>>
   27-02-2012 - Na stronie głównej umieszczono - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Tablice infor._ROM >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - OBW. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO-likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego.. >>>> 
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i pozostawiono w Komisje - ogłoszenia - ogł. o posiedzenie Komisji Rewizyjnej (luty) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (Zarz. nr 2,3/2012) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - OBW. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO-likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego.. >>>> 
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i pozostawiono w Komisje - ogłoszenia - ogł. o posiedzeniu Kom. Bezpieczeństwa Publicznego (luty) >>>> 
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i pozostawiono w Komisje - ogłoszenia - ogł. o posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (luty) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie - Uchwała Nr III/13/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 r.  >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i pozostawiono w Komisje - ogłoszenia - Ogł. o posiedzeniu Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (styczeń) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i pozostawiono w Komisje - ogłoszenia - Ogł. o posiedzeniu Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (styczeń) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i pozostawiono w Komisje - ogłoszenia - Ogł. o posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (styczeń) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i pozostawiono w Komisje - ogłoszenia - Ogł. o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (styczeń) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i pozostawiono w Komisje - ogłoszenia -
  05-01-2012  - Ogł. o posiedzeniu Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (styczeń) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i pozostawiono w Komisje ogłoszenia  z dnia 27-02-2012 o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (luty) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie i pozostawiono w Komisje ogłoszenia  z dnia 24-02-2012 r o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (luty) >>>> 
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie i pozostawiono w Komisje ogłoszenia  z dnia 21-02-2012 r o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (luty) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie i pozostawiono w Komisje ogłoszenia  z dnia 17-02-2012 r o SW.Monitoring-II ETAP >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie i pozostawiono w Komisje ogłoszenia  z dnia 17-02-2012 r o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego (luty) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie i pozostawiono w Komisje ogłoszenia  z dnia 15-02-2012 r o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (luty) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie i pozostawiono w Komisje ogłoszenia  z dnia 14-02-2012 r o posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (luty) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie i pozostawiono w Komisje ogłoszenia  z dnia 23-12-2011 r o Posiedzeniu Kom.Budżetu i Integracji Europejskiej (grudzień) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie i pozostawiono w Komisje ogłoszenia  z dnia 19-12-2011 r o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (grudzień) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów Wybór najkorzystniejszej oferty Konserwacja Zieleni miejskiej 2012-2014 >>>> 
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów  Przetarg: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej 2012-2014 >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów Zmianę ogłoszenia Konserwacja i utrzymanie zieleni 2012-2014 >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów Ogłoszenie o przetargu Konerwacja i utrzymanie zieleni 2012 r.-2014r. >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów Przetarg: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdrój 2012-2014 -zmiana ogł. >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów Przetarg: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdrój 2012-2014 >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisji ogłoszeń posiedzenie Kom.Edukacji, Kultury i Turystyki współne z Kom.Stałymi RM (grudzień) >>>> 
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisji ogłoszeń Kom.Budżetu i Integracji Europejskiej z Komisjami Stalymi RM (grudzień) >>>>  
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisji ogłoszeń Posiedzenie Kom. Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (grudzień) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisji ogłoszeń Ogł. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (grudzień) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przniesiono do archiwum ogłoszeń  Obw. Wojewody Dolnośląskiego-modernizacja linii kolejowej nr 309-decyzja >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archuwum postępowań Wyniki przetargów - nieruchomości (październik 2011)  >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archuwum przetargów Ogłoszenie przetargowe (dz. nr 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archuwum przetargów Ogłoszenie przetargowe (dz. nr 80/18, 80/21, 80/22, 80/23) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archuwum przetargów Ogłoszenie przetargowe (dz. nr 80/10, 80/12, 80/14, 80/15, 80/20) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archuwum przetargów Ogłoszenie przetargowe (dz. nr 80/24, 80/26, 176/8, 175/2) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archuwum przetargów Ogłoszenie przetargowe (dz. nr 97/4, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 56/4) >>>>
  01-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archuwum przetargów Ogłoszenie przetargowe (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 135/28, 135/29) >>>>
   02-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r >>>>
   02-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - Tablice infor._ROM >>>>
   05-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Wykonanie Polanickiej Gazety... >>>>
   06-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (marzec) >>>>
   06-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego (Polanicka Gazeta) >>>>
   06-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - II zaproszenie do złożenia ofert-zadanie pn. Wykonanie Polanickiej Gazety >>>>
   07-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono  - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/24, 80/26, 80/18, 80/21, 80/22, 80/23) >>>>
   07-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/14, 80/15 >>>>
   07-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu '' Opertaor Teatru Zdrojowego'' w Polanicy-Zdrój >>>>
   07-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie-wybór najkorzystniejszej oferty: Wykonanie remontów cząstkowych. >>>>
   07-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty: Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w Polanicy-Zdrój >>>>
   08-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o zmianie terminów -zadania pn. Wykonanie ”Polanickiej Gazety. >>>>
   09-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Mobilny Punkt Informacji (unijne dotacje) >>>>
   09-03-2012 - W dziale "Uchwały" umieszczono uchwały z sesji Nr XVIII / 98-102 / 2012 >>>>
   09-03-2012 - Zmieniono Formularz nr 4 SN-4 form. 02/SN w dziale "Ochrona Środowiska"  >>>>

   12-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (marzec) >>>>
   13-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.: Wykonanie Polanickiej Gazety... >>>>
   14-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 13,15/2012) >>>>
   15-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (marzec) >>>>
   16-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg-Wykonanie folderu informacyjnego ”Polanica–Zdrój na wiosnę. >>>>
   16-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (marzec) >>>>
   19-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (marzec) >>>>
   21-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 20,21/2012) >>>>
   21-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu - 3-letnia dzierżawa lokalu użytkowego >>>>
   22-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (marzec) >>>>
   22-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (marzec) >>>>
   22-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty: folder informacyjny - ”Polanica–Zdrój na wiosnę" >>>>
   23-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postanowień - Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Wykonanie Polanickiej Gazety... >>>>
   23-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postanowień - Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego (Polanicka Gazeta) >>>>
   23-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postanowień - Informacja o wyborze oferty - Tablice infor._ROM >>>>
   23-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Tablice infor._ROM >>>>
   23-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia ofert - zadanie pn. Wykonanie ”Polanickiej Gazety >>>>
   23-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   23-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (marzec) >>>>
   23-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Otwarty konkurs ofert na 2012 r - rozsztrzygnięcie (organizacje pzarządowe) >>>>
   23-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych - 2012 >>>>
   26-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (marzec) >>>>
   26-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o XIX sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju >>>>
   27-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Przetarg:Operator Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   27-03-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie o XIX sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju >>>>
   30-03-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg:Operator Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   02-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (kwiecień) >>>>
   04-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 434/33,34 i 35) >>>>
   04-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 116/19,116/22 i 121/10)  >>>>
   04-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (kwiecień) >>>>
   06-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie Burmistrza Miasta >>>>
   06-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania >>>>
   06-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - ZBIÓRKA RTV/AGD >>>>
   06-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (kwiecień) >>>>
   06-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (kwiecień) >>>>
   06-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg na roborty budowlane - Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy-Zdr. >>>>
   11-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 28/2012) >>>>
   13-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Obw. Wojewody Dolnośląskiego - dot. projektu modernizacji lini kolejowej nr 309 >>>>
   13-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (kwiecień) >>>>
   13-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (kwiecień) >>>>
   13-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (maj) >>>>
   13-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego >>>>
   16-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wyiaśnienie do przetargi na Rewitalizację obszarów Miejskich w Polanicy-Zdroju. >>>>
   16-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Spotkania Radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta z mieszkańcami Polanicy >>>>
   16-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (kwiecień) >>>>
   17-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja w sprawie realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym >>>>
   19-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie XX Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Kadencji 2010-2014 >>>>
   19-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o zbiórce RTV/AGD >>>>
   20-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg niegraniczony:Budowa ścieżek edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego >>>>
   25-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 32/2012) >>>>
   25-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu - 3-letnia dzierżawa lokalu użytkowego >>>>
   30-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (maj) >>>>
   30-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (maj) >>>>
   30-04-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wyjaśnienia do Przetargu - Budowa ścieżek edukacji ekologicznej Park Leśny >>>>
   04-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie: rozstrzygnięcie przetargu''Rewitalizacja Obszaru Miejskiego'' >>>>
   04-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie: rozstrzygnięcie Inspektora Nadzoru- Rewitalizacja Obaszru Miejskiego >>>>
   08-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (maj) >>>>
   09-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie o wydaniu decyzji >>>>
   11-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - przetarg: Nadzór inwest. Budowa ście. ekolog. - Park Leśny; Budynek socjalny >>>>
   11-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Uzdrowiskowej,Ekologii i Opieki Społecznej wspólne z Kom.Stałymi >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Obw. Wojewody Dolnośląskiego - dot. projektu modernizacji lini kolejowej nr 309 >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 28/2012) >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Decyzje środowiskowe - Obwieszczenie Burmistrza Miasta >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Przetarg na roborty budowlane - Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy-Zdr. >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Decyzje środowiskowe - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (kwiecień) >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 434/33,34 i 35) >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 116/19,116/22 i 121/10)  >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (kwiecień) >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych - 2012 >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Otwarty konkurs ofert na 2012 r - rozsztrzygnięcie (organizacje pzarządowe) >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisja ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (marzec) >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisja ogłoszenia-Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (marzec) >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisja ogłoszenia - Ogłoszenie o przetargu - 3-letnia dzierżawa lokalu użytkowego >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 20,21/2012) >>>>
   14-05-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Ogłoszenie - rozstrzygnięcie Inspektora Nadzoru- Rewitalizacja Obaszru Miejskiego >>>>
   14-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej wspólne z Kom.Stałymi-maj >>>>
   16-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 36/2012) >>>>
   17-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (maj)ODWOŁANE >>>>
   17-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (maj) >>>>
   18-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (maj) >>>>
   21-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu: Nadzór inwestorski: Park Leśny, Budynek socjalny... >>>>
   21-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygniecie przetargu: „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej na tereni >>>>

   21-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XXI Sesja Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

   23-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 39/2012) >>>>

   28-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej >>>>

   28-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie -Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (maj) >>>>

   28-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP >>>>

   30-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 116/19,116/22 i 121/10) >>>>

   30-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: Budowa budynku socjalnego. >>>>

   30-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Tablice infor._PL >>>>

   31-05-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2011 rok >>>>

   01-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Obw. Wojewody Dolnośląskiego - dot. zatwierdzenia projektu modernizacji lini 309 >>>>

   04-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej - czerwiec 2012 >>>>

   06-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Unieważnienie przetargu ''Operator Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskie >>>>

   06-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (czerwiec) >>>>

   06-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (czerwiec) >>>>

   06-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Tablice infor._PL >>>>

   08-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta >>>>

   11-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XXII Sesja Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

   12-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - dot. przetargu niegr. Budowa budynku socjalnego w Polanicy-Zdroju >>>>

   15-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Godło TERAZ POLSKA dla Gminy Polanica-Zdrój >>>>

   18-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (czerwiec) >>>>

   19-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (czerwiec) >>>>

   20-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

   25-06-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (czerwiec)

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-10-16 (527 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·