Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXVI/145-163/2012
  październik   


  SESJA XXVI


  UCHWAŁA Nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/271/2010 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM I 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVI/146 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ V >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/147/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 
  2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ I 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVI/148 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA III >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/149/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA II 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVI/150 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA I >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/151/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA I 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVI/152 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW II >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/153/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW I 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVI/154 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM V >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/155/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM IV 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVI/156 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM II >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/157/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2013. 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVI/158 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/159/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVI/160 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVI/162 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w Polanicy–Zdroju >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/163/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie
  Inwestycyjnym dla Gminy Polanica–Zdrój na lata 2008–2015
   
  >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-11-09 (744 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·