Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Projekty uchwał na sesję nr XXVII/2012
  listopad
  Projekty uchwał na sesje nr XXVII / 2012


  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój  >>>> 
   


  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 >>>>  

  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie emisji obligacji komunalnych  >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>>  


  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne >>>>  

  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  >>>> 


  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat >>>>  

  Projekt uchwały na sesje nr XXVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca listopada 2012 r.
  w sprawie   >>>> 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-11-21 (132 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·