Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXVII/164-171/2012
  listopad
  SESJA XXVII


  UCHWAŁA Nr XXVII/164/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r.
  w sprawie podziału Gminy Polanica-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu. 
  >>>> 
  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody do Uchwały XXVII/164/12 z dnia 19.12.2012 >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVII/165 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVI/166/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVII/167 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r.
  w sprawie emisji obligacji komunalnych >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych, w trybie
  bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVII/169 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XVII/ 95 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na rok 2012. >>>>

  UCHWAŁA Nr XXVII/170/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r.
  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Polanicy–Zdroju” >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXVII/171 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Błachuta z dnia 02.10.2012 r., na działalność
  Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój
  >>>>

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-12-12 (650 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·