Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXIX/180-189/2012
  grudzień
  SESJA XXIX


  UCHWAŁA Nr XXIX/180/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica – Zdrój.  >>>>  
   

  UCHWAŁA Nr XXIX/181/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2013 >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXIX/182/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXIX/183/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/167/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych >>>>

  UCHWAŁA Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXIX/185/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/269/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz rzejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu. >>>>

  UCHWAŁA Nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXIX/187/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. >>>>

  UCHWAŁA Nr XXIX/188/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/179/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  13 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego Wielostronnego dotyczącego wykonywania części zadań własnych Gminy Duszniki-Zdrój i Gminy Szczytna w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków z terenu tych gmin przez Gminę Polanica-Zdrój
  . >>>>

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-01-07 (740 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·