Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 95/2012 do nr 111/2012
  październik

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 95 /2012 z 2 października 2012 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
  oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, na cele
  inwestycyjne
    >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 96 /2012 z 2 października 2012 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej i przetargu >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 97 /2012 z 3 października 2012 roku 
  w sprawie: powołania ustalenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 98 /2012 z 04 października 2012 roku 
  w sprawie: ustalenia wysokości opłaty z tytułu dzierżawy gminnej nieruchomości gruntowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 99 /2012 z 11 października 2012 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do zbycia, w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 100 /2012 z 12 października 2012 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101 /2012 z 16 października 2012 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 102 /2012 z 16 października 2012 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 103 /2012 z 17 października 2012 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 104 /2012 z 18 października 2012 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 105 /2012 z 24 października 2012 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 106 /2012 z 24 października 2012 roku 
  w sprawie: ustalenia wysokości opłaty z tytułu dzierżawy gminnej nieruchomości gruntowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 107 /2012 z 26 października 2012 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 108 /2012 z 29 października 2012 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do zbycia w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 109 /2012 z 29 października 2012 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego, zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Polanica-Zdrój  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 110 /2012 z października 2012 roku 
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 111 /2012 z 31 października 2012 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012  >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-01-10 (450 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·