Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 112/2012 do nr 123/2012
  listopad

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 112 /2012 z 2 listopada 2012 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 113 /2012 z 5 listopada 2012 roku 
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 114 /2012 z 13 listopada 2012 roku 
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 115 /2012 z 13 listopada 2012 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do zbycia w trybie bezprzetargowym >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 116 /2012 z 14 listopada 2012 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 117 /2012 z 13 listopada 2012 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego, zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Polanica-Zdrój >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 118 /2012 z 19 listopada 2012 roku 
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 40/2012 z dnia 22 maja 2012  roku dotyczącego udzielenia pozyczki długoterminowej dla Współnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 1G oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Dąbrowskiego 1A >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 119 /2012 z 21 listopada 2012 roku 
  w sprawie: odwołania Pana Marka Mazurkiewicza ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy-Zdroju >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 120 /2012 z 27 listopada 2012 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego, zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Polanica-Zdrój >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 121 /2012 z 27 listopada 2012 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (negocjacji) >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 122 /2012 z 29 listopada 2012 roku 
  w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury  w Polanicy-Zdroju >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 123 /2012 z 30 listopada 2012 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-01-10 (394 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·