Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian drugie półrocze 2012 roku

   03-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (lipiec) >>>>
   04-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/5-10, 14, 15) >>>>
   04-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg negocjacje z ogłoszeniem: Operator Teatru Zdrojowegi im. Mieczysławy Ćwiklińskiej >>>>
   05-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (lipiec) >>>>
   10-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Odpadami >>>>
   11-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 21-24) >>>>
   11-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (ul. Kościuszki i Rubinowa) >>>>
   12-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zapytanie ofertowe na stacjonarne usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu >>>>
   13-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Mobilny Punkt Informacji w Polanicy-Zdroju (środki UE) >>>>
   13-07-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Mobilny Punkt Informacji w Polanicy-Zdroju (środki UE) >>>>
   18-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 145/17,18,20 i 21) >>>>
   18-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (ul. Zdrojowa i Mickiewicza) >>>>
   25-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 116/19,116/22 i 121/10) >>>>
   27-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 64, 65 i 67/2012) >>>>
   27-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Publ. art._ROM >>>>
   31-07-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta >>>>
   01-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zawiadomienie o unieważnieniu zaytania ofertowego (usługi telekomunikacyjne) >>>>
   01-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (sierpień) >>>>
   02-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - RADOSNA SZKOŁA >>>>
   02-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - II Zapytanie ofertowe na stacjonarne usługi telekomunikacyjne i dostęp do intern >>>>
   03-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przystąpienie do sporządzenia MPZP STARY ZDRÓJ - Chopina >>>>
   03-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Publ. art._ROM >>>>
   07-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu MPZP. >>>>
   07-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie: o wyłożenia do publicznego wglądu MPZP >>>>
   07-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie: o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na srodowisko... >>>>
   14-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie mienia Gminy Polanica-Zdrój >>>>
   14-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie: Operator Teatru Zdrojowego w Polanicy-Zdroju >>>>
   16-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   17-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku postępowania - RADOSNA SZKOŁA >>>>
   21-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - II WYNIK POSTĘPOWANIA - telefonia stacjonarna i usługi internetowe >>>>
   21-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - III Zapytanie ofertowe na stacjonarne usługi telekomunikacyjne >>>>
   21-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Lipowej w Polanicy-Zdrój >>>>
   22-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 73/2012) >>>>
   29-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 78/2012) >>>>
   29-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (wrzesień) >>>>
   30-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - III WYNIK POSTĘPOWANIA - usługi telefonii stacjonarnej >>>>
   30-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg nieograniczony: Obsługa cmentarza komunalnego w Polanicy-Zdroju. >>>>
   30-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - RADOSNA SZKOŁA >>>>
   31-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (wrzesień) >>>>
   31-08-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (wrzesień) >>>>
   02-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu:Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej >>>>
   03-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 26.08.2013 r. >>>>
   03-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie przetargu:Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej >>>>
   03-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Kom.Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (wrzesień) >>>>
   04-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/8, 18, 23, 24 i 26) >>>>
   04-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Budżetu i Finansów Publicznych - wrzesień 2013 >>>>
   04-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557) >>>>
   04-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Rewizyjnej dn.06.09.2013 >>>>
   04-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 56/4, 78/2) >>>>
   04-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8) >>>>
   05-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (wrzesień 2013) >>>>
   06-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej 11.09.2013 >>>>
   06-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: Dostawa i montaż regałów bibliotecznych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju >>>>
   06-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (wrzesień 2013) >>>>
   09-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogloszenie o przetargu:Utrzymanie oraz zachowanie Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdrój >>>>
   11-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4) >>>>
   16-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej(wrzesień 2013) >>>>
   16-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - INFORMACJA -konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok >>>>
   18-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Bezpieczna Kobieta >>>>
   19-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Unieważnienie przetargu : Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej >>>>
   20-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej - ogłoszenie >>>>
   23-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom. Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzenego 24.09.2013 >>>>
   23-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju (wwrzesień 2013) >>>>
   25-09-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Roztrzygnięcie przetargu: Utrzymanie oraz zachowanie Parku Zdrojowego w Polanicy >>>>
   03-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 95,96/2012) >>>>
   04-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - OBWIESZCZENIE >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (lipiec) >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (wrzesień 2013) >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia -  Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (wrzesień) >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia -  Kom.Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (lipiec) >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (wrzesień 2013) >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - posiedzenie Komisji Rewizyjnej 11.09.2013 >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (wrzesień) >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (wrzesień) >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - III WYNIK POSTĘPOWANIA - usługi telefonii stacjonarnej >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (wrzesień) >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - Kom.Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (wrzesień) >>>>
   05-10-2012 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   05-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Tablice pam._PL >>>>
   08-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej >>>>
   10-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom. Bezpieczeństwa Publicznego (październik) >>>>
   10-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg nieograniczony: „Przebudowa chodnika ul. Zdrojowa w ciągu drogi . >>>>
   11-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom. Budżetu i Integracji Europejskiej z Kom. Stałymi(październik) >>>>
   11-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego(październik) >>>>
   12-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (październik) >>>>
   12-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Tablice pam._PL >>>>
   17-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 101,102/2012) >>>>
   18-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej >>>>
   23-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Unieważnienie przetargu: Operator Teatru im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju >>>>
   26-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu >>>>
   26-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na śrdowisko przy MZPZ >>>>
   26-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu Przebudowa chodnika w m. Polanica-Zdrój– ul. Zdrojowa >>>>
   30-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (listopad) >>>>
   31-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja dot. gospodarki odpadami >>>>
   31-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie ws deratyzacji >>>>
   31-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wykonanie budżetu za III kwartał 2012 r. >>>>
   31-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 107/2012) >>>>
   31-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (ul. Kościuszki i Rubinowa) >>>>
   31-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 21-24) >>>>
   31-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 145/17,18,20 i 21) >>>>
   31-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (ul. Zdrojowa i Mickiewicza) >>>>
   31-10-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/6-8) >>>>
   05-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom. Budżetu i Integracji Europejskiej z Kom. Stałymi(listopad) >>>>
   05-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom. Budżetu i Integracji Europejskiej z Kom. Stałymi(listopad) >>>>
   05-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (listopad) >>>>
   08-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Konsultacje społeczne ws. gospodarki odpadami komunalnymi >>>>
   09-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Spotkania Radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta z mieszkańcami >>>>
   09-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Tablice pam._ROM >>>>
   14-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 116/2012) >>>>
   14-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/9-10, 14, 15) >>>>
   14-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (listopad) >>>>
   16-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Tablice pam._ROM >>>>
   19-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (listopad) >>>>
   20-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (listopad) >>>>
   22-11-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   03-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom. Budżetu i Integracji Europejskiej z Kom.Stałymi (grudzień) >>>>
   06-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   10-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom. Budżetu i Integracji Europejskiej z Kom.Stałymi (grudzień) >>>>
   14-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Statutowej-grudzień 2012 >>>>
   14-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury >>>>
   18-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (styczeń 2013) >>>>
   18-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (styczeń 2013) >>>>
   19-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej-grudzień 2012 >>>>
   21-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   24-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja - zbiórka publiczna dla dzieci >>>>
   27-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu >>>>
   27-12-2012 - Na stronie głównej zamieszczono - Obwieszczenie o wyłożeniu progozy oddziaływania na środowisko >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-01-17 (456 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·