Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian pierwsze półrocze 2013 roku

   03-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki.  >>>>
   03-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r  >>>>
   03-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2013  >>>>
   04-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono zapytanie ofertowe - Indywidualizacja nauczania klas I-III w Polanicy-Zdroju >>>>
   07-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP Stary Zdrói II >>>>
   07-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na Środowisko MPZP Stary Zdrój II >>>>
   09-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej-styczeń 2013 r. >>>>
   11-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (styczeń 2013) >>>>
   11-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (styczeń 2013) >>>>
   14-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty Indywidualizacja nauczania klas I-III w Polanicy-Zdroju. >>>>
   15-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dokumentacja aplikacyjna >>>>
   16-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   16-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 4/2013) >>>>
   21-01-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (styczeń 2013) >>>>
   21-01-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń -  posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (styczeń 2013) >>>>
   21-01-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - posiedzenie Komisji Rewizyjnej-styczeń 2013 r. >>>>

   23-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury >>>>
   24-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   24-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg nieograniczony: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodn >>>>
   24-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg nieograniczony:Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetle >>>>
   24-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - Dokumentacja aplikacyjna >>>>
   30-01-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie - konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r. >>>>
   06-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (07.02.2013 r.) >>>>
   06-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU - ogłoszenie >>>>
   06-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Ogłoszenie Burmistrza Miasta_DH >>>>
   06-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (luty 2013) >>>>
   08-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (luty 2013) >>>>
   11-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2013 >>>>
   13-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 11/2013) >>>>
   15-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Statutowej - luty 2013 >>>>
   15-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Edukacji,Kultury i Turystyki-luty 2013 >>>>
   18-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg nieograniczony:Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego >>>>
   19-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg negocjacje z ogłoszeniem:Operator Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwi >>>>
   19-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg nieograniczony:Przebudowa dróg osiedlowych ul. Gałczyńskiego w Polanicy >>>>
   20-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie -XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU (luty 2013) >>>>
   22-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (luty2013) >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Informacja o wyborze oferty - Dokumentacja aplikacyjna >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Rozstrzygnięcie - konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r. >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU - ogłoszenie >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   25-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty:„Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia >>>>
   25-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór ofert:„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z >>>>
   25-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. unijnych w wymiarze ½ etatu >>>>
   25-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. Księgowości i Windykacji Należności z ... >>>>
   27-02-2013 - Na stronie głównej zamieszczono zmiane ogłoszenia: Operator Teatru Zdrojowego w Polanicy-Zdrój >>>>
   01-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (marzec 2013) >>>>
   01-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (marzec 2013) >>>>
   05-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej,Ekologii i Opieki Społecznej (marzec 2013) >>>>
   05-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (marzec 2013) >>>>
   07-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty na:Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego w Pola >>>>
   07-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (marzec 2013) >>>>
   07-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2013/2014 >>>>
   18-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.19.03.2013 r. ODWOŁANE >>>>
   25-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. Księgowości i Windykacji >>>>
   25-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. unijnych >>>>
   25-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - ogłoszenie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   25-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (kwiecień 2013) >>>>
   25-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Statutowej (marzec 2013) >>>>
   27-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg niegraniczony:Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy Zdroju II etap >>>>
   28-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe: Nadzór Inwestorski na zadanie Wykonanie monitoringu wizyjneg >>>>
   29-03-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert: na wykonanie prac remontowo budowlanych na teren >>>>
   02-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.02.04.2013 r. >>>>
   03-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (kwiecień 2013) >>>>
   04-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (kwiecień 2013) >>>>
   04-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.05.04.2013 r. >>>>
   05-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014 >>>>
   08-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (kwiecień 2013) >>>>
   10-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Terminy spotkań RADNYCH RADY MIEJSKIEJ w POLANICY-ZDROJU i BURMISTRZA MIASTA Z MIESZKAŃCAMI >>>>
   10-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 17/2013) >>>>
   11-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty na Przebudowa dróg osiedlowych ul. Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju. >>>>
   12-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty:„Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy-Zdroju – II >>>>
   16-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - INFORMACJA NT. DYŻURU PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W POLANICY - ZDROJU >>>>
   16-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty: „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie Wykonanie ... >>>>
   16-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (kwiecień 2013) >>>>
   17-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 21/2013) >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Przetarg niegraniczony:Wykonanie monitoringu wizyjnego w Polanicy Zdroju II etap >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014 >>>>
   19-04-2013- Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia -  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.19.03.2013 r. ODWOŁANE >>>>
   19-04-2013 Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (kwiecień 2013) >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - posiedzenie Komisji Statutowej (marzec 2013) >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (kwiecień 2013) >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.05.04.2013 r. >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.02.04.2013 r. >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (marzec 2013) >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (marzec 2013) >>>>
   19-04-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje ogłoszenia -
   19-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej,Ekologii i Opieki Społecznej (kwiecień 2013) >>>>
   19-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju  >>>>
   22-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - tabl. infor._MONITORING >>>>
   22-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - artykuł_MONITORING >>>>
   29-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (maj2013)  >>>>
   30-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (maj 2013) >>>>
   30-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej wspólne z Komisjami Stałym >>>>
   30-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie -zmiana terminu posiedzenia Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (maj 2013) >>>>
   30-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - tabl. infor._MONITORING >>>>
   30-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - artykuł_MONITORING >>>>
   30-04-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - ZAPROSZENIE >>>>
   06-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (maj 2013) >>>>
   09-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - ogłoszenie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   16-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Konkurs o nadanie CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA NA ROK 2013 >>>>
   16-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 >>>>
   17-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (maj 2013) >>>>
   17-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie przetargu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Polanica-Zdr >>>>
   22-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju >>>>
   22-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 26/2013) >>>>
   29-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2012 rok >>>>
   29-05-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - tabl. infor._MONITORING >>>>
   29-05-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - artykuł_MONITORING >>>>
   29-05-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju  >>>>
   29-05-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań -  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - tabl. infor._MONITORING >>>>
   29-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 28/2013) >>>>
   29-05-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert Radosna Szkoła >>>>
   05-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 29/2013) >>>>
   06-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (czerwiec 2013) >>>>
   06-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.07.06.2013 r.  >>>>
   07-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej,Ekologii i Opieki Społecznej (czerwiec 2013) >>>>
   07-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert-wykonanie tablic pamiątkowych monitoring II >>>>
   07-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert-wykonanie plakietek informacyjnych monitoring II >>>>
   10-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (czerwiec 2013) >>>>
   10-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacje o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2012 r. >>>>
   11-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (czerwiec 2013) >>>>
   11-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.11.06.2013 r. >>>>
   12-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 12.06.2013 >>>>
   12-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 34/2013) >>>>
   13-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (czerwiec 2013) >>>>
   13-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty dot. dostawy tablic pamiątkowych-monitoring II etap >>>>
   13-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty dot. dostawy plakietek informacyjnych - monitoring >>>>
   14-06-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 26/2013) >>>>
   14-06-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2012 rok >>>>
   17-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o XL Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju (czerwiec 2013) >>>>
   17-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (czerwiec 2013) >>>>
   18-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej - ' >>>>
   19-06-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje - ogłoszenia - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (czerwiec 2013) >>>>
   19-06-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju >>>>
   19-06-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje - ogłoszenia -Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.07.06.2013 r.  >>>>
   19-06-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje - ogłoszenia - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej,Ekologii i Opieki Społecznej (czerwiec 2013) >>>>
   19-06-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do składania ofert-wykonanie tablic pamiątkowych monitoring II >>>>
   19-06-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do składania ofert-wykonanie plakietek informacyjnych monitoring II >>>>
   19-06-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Komisje - ogłoszenia - Informacja o wyborze oferty dot. dostawy plakietek informacyjnych - monitoring >>>>
   26-09-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań - Informacja o wyborze oferty dot. dostawy tablic pamiątkowych-monitoring II etap >>>>
   19-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert na noclegi - >>>>
   19-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert na usługę najmu obiektów sportowych - ''Racketlon >>>>
   19-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Budżetu i Integr. Europ. wspólne z Kom. Stałymi 20.06.2013 >>>>
   24-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 38/2013) >>>>
   26-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - noclegi ''Racketlon'' >>>>
   26-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - najem obiektów sportowych ''Racketlon'' >>>>
   26-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - noclegi ''Racketlon'' >>>>
   26-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - instruktorzy ''Racketlon'' >>>>
   27-06-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 40/2013) >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-01-17 (509 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·