Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXXI/193-200/2013
  Styczeń
  SESJA XXXI


  UCHWAŁA Nr XXXI/193/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM I  >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXI/194/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM III >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXI/195/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych na 2013 rok. 
  >>>> 
  załącznik do uchwały >>>>

  UCHWAŁA Nr XXX/196/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.  >>>>  
   
  załącznik do uchwały >>>>

  UCHWAŁA Nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju
  na rok 2013.
   >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2013. 
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXI/199/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta  >>>>  
   

  UCHWAŁA Nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
  Radnych Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  . >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-02-15 (858 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·