Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXXIII/201-209/2013
  Luty
  SESJA XXXIII


  UCHWAŁA Nr XXXIII /201/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ III >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIII /202/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - UL. CHOPINA >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXIII /203/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIII /204/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXIII /205/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami  >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIII /206/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXIII /207/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gminnych nieruchomości w drodze
  bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat
  >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIII /208/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXIII /209/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2013 r. i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu >>>> 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-03-05 (655 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·