Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Wykaz uchwał dotyczących GOSPODAROWANIA ODPADAMI
  UCHWAŁY ZWIĄZANE Z NOWYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
  NA TERENIE GMINY POLANICA-ZDRÓJ


  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój

   


  UCHWAŁA Nr IX/61/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie zmiany do uchwały nr V/42/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/47/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/42/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój
  >>>>


  UCHWAŁA Nr III/24/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polanica-Zdrój
  >>>>


  UCHWAŁA Nr V/42 /2016 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój
  >>>> 

  UCHWAŁA Nr VI/44 /2016 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr LVII/345/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXVII /226/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica- Zdrój >>>>
   
  uzasadnenie >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXIII /204/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXVIII/175 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 grudnia  2012 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>>  2. Wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  UCHWAŁA Nr IX/63/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie zmiany do uchwały nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  >>>>         


  UCHWAŁA Nr IX/76/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości mieszanych >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości mieszanych. >>>>


  UCHWAŁA Nr LVII/344/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości mieszanych. >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXVII /225/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomosci mieszanych >>>> 
  uzasadnenie >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/59/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXVII /224/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty >>>>
   
  uzasadnenie >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXIII /206/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXVIII/172/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 grudnia 2012 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
  >>>>   3. Przejęcie obowiązków odbierania odpadów przez Gminę Polanica-Zdrój z terenów niezamieszkałych.


  UCHWAŁA Nr XXVIII/173 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 grudnia 2012 r.
  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne >>>>


  UCHWAŁA Nr X/80/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne >>>>    


  UCHWAŁA Nr II/14/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne >>>>               


  UCHWAŁA Nr XI/77/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne >>>>


  4. Górne stawki opłat.

   


  UCHWAŁA Nr XXIX/187/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. >>>>  5. Szczegółowy sposób świadczenia usług.

   

  UCHWAŁA Nr VII/49/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/48/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami >>>>


  UCHWAŁA Nr II/11/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r.
  w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi >>>>


  UCHWAŁA Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami >>>>


  UCHWAŁA Nr LVII/343/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami. >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXVII /223/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami >>>>
   
  uzasadnenie >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXIII /205/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami  >>>> 


   UCHWAŁA Nr XXIX/188/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
  >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  . >>>>  


  UCHWAŁA Nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 grudnia  2012 r.
  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>>


  6. Wzór deklaracji.


  UCHWAŁA Nr IX/62/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie zmiany do uchwały nr V/23/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/75/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >>>>    


  UCHWAŁA Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r.
  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >>>> 


  UCHWAŁA Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  >>>>  


  UCHWAŁA Nr LVII/342/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXVII /222/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości  >>>> 
  uzasadnenie >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXIII /203/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  >>>> 


   UCHWAŁA Nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
  >>>> 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-03-08 (3854 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·