Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  REWOLUCJA ŚMIECIOWA
  Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Polanica-Zdrój  Informacje obowiązujące oraz wzory deklaracji na rok 2015 dostępne są tutaj >>>>  Informacje archiwalne od 19.11.2014 r. 

  1. Informacje ogólne dot. systemu gospodarki odpadami >>>>

  2. Ulotka Informacyjna - zasady segregacji odpadów >>>>

  3. Wszystko o deklaracji, na podstawie której właściciele nieruchomości będą regulować opłaty za odbiór odpadów komunalnych >>>>

  - Oświadczenie dla nieruchomości nie wyposażonych w wodomierz >>>>

  - Oświadczenie dla posiadających kompostownik >>>>

  - Oświadczenie dla nieruchomości zamieszkałych w trakcie roku >>>>

  4. Wzory prawidłowo wypełnionych deklaracji dla poszczególnych nieruchomości

  - zamieszkałych >>>>

  - niezamieszkałych >>>>

  - mieszanych >>>> (nie obowiązuje od dnia 06.06.2013)

  5.  Obowiązujący druk deklaracji podjęty uchwałą n
  XXXVII /222/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości  >>>> 

  uzasadnenie >>>>
   

  6. Wykaz uchwał dotyczących GOSPODAROWANIA ODPADAMI >>>>

  7. Opłaty na nieruchomościach mieszanych

  UCHWAŁA Nr XXXVII /225/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.

  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomosci mieszanych >>>> 

  uzasadnenie >>>>  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCU LIPCU 2013 R.
  >>>>


  Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Polanica-Zdrój informacje archiwalne >>>>

  Informacje dodatkowe
  Podinspektor ds. Wymiaru Opłaty za gospodarownie  Odpadami Komunalnymi
  Barbara Serwinowska
  tel. 748680631

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-03-11 (9310 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·