Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA



  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXXIV/210-217/2013
  Marzec




  SESJA XXXIV


  UCHWAŁA Nr XXXIV /210/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju w 2012 roku.  >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIV /211/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXIV /212/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012. >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIV /213/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Polanica-Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXIV /214/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIV /215/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXIV /216/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIV /217/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Polanica-Zdrój na lata
  2013 – 2020
   >>>> 









  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-04-18 (654 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·