Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXXVII/222-229/2013
  Maj
  SESJA XXXVII


  UCHWAŁA Nr XXXVII /222/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości  >>>> 
  uzasadnenie >>>>

  UCHWAŁA Nr XXXVII /223/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami >>>> 
  uzasadnenie >>>>

  UCHWAŁA Nr XXXVII /224/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty >>>> 
  uzasadnenie >>>>

  UCHWAŁA Nr XXXVII /225/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomosci mieszanych >>>> 
  uzasadnenie >>>>

  UCHWAŁA Nr XXXVII /226/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica- Zdrój >>>> 
  uzasadnenie >>>>

  UCHWAŁA Nr XXXVII /227/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Polanica-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXVII /228/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kłodzku z dnia 19 kwietnia 2013r. i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XXXVII /229/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r.
  w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-06-18 (758 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·