Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXXIX/231-236/2013
  Maj
  SESJA XXXIX


  UCHWAŁA Nr XXXIX /231/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r.
  w sprawie przyznania medalu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA - ZDRÓJ”  >>>> 
  UCHWAŁA Nr XXXIX /232/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ II >>>> 
  UCHWAŁA Nr XXXIX /233/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/144/2000 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27.03.2000 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Kultury  >>>> 
  UCHWAŁA Nr XXXIX /234/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r.
  w sprawie Statutu Miasta Polanicy - Zdroju. >>>> 
  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - nieważność § 19 ust. 2 i 3 oraz § 92 uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy - Zdroju >>>>
  UCHWAŁA Nr XXXIX /235/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój  >>>> 
  UCHWAŁA Nr XXXIX /236/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-07-11 (618 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·