Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XLII/244-251/2013
  sierpień
  SESJA XLII


  UCHWAŁA Nr XLII/244/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 sierpnia 2013 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych
  w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat
  . >>>>
  UCHWAŁA Nr XLII/245/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 sierpnia 2013 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLII/246/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 sierpnia 2013 r.
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w piśmie z dnia 03.06.2013 r. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLII/247/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 sierpnia 2013 r.
  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.07.2013 r.
  zn. NK-N.4131.110.56.2013.AS2 wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  we Wrocławiu
  . >>>>
  UCHWAŁA Nr XLII/248/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 sierpnia 2013 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica–Zdrój Panu Edwardowi Wojciechowskiemu. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLII/249/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 sierpnia 2013 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica–Zdrój Panu Mieczysławowi Łopatce. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLII/250/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 sierpnia 2013 r.
  w sprawie przyznania honorowego tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA - ZDRÓJ” Pani Grażynie Redmerskiej. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLII/251/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 sierpnia 2013 r.
  w sprawie przyznania honorowego tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA - ZDRÓJ” Pani Ernie Biegus. >>>>

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-10-10 (465 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·