Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 32/2013 do nr 42/2013
  czerwiec

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 32 /2013 z 6 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę  w drodze bezprzetargowej  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 33 /2013 z 7 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 34 /2013 z 11 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 35 /2013 z 10 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy-Zdroju >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 36 /2013 z 12 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w  drodze bezprzetargowej  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 37 /2013 z 13 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Polanica-Zdrój  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 38 /2013 z 20 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 39 /2013 z 25 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy-Zdroju  >>>> 
   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 40 /2013 z 25 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 41 /2013 z 28 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 42 /2013 z 28 czerwca 2013 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013  >>>>  
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-10-22 (348 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·