Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Budżet na rok 2014

  Projekt budżetu na 2014 rok  >>>>  

  Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok >>>>  Uchwała Nr III/242/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. >>>>  Uchwała Nr III/241/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej ptrognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014. >>>>  Uchwała Nr III/40/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 stycznia 2014 roku w  sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Nr XLVI/271/2013 z 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój oraz uchwale Nr XLVI/272/2013 z 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Polanica-Zdrój na rok 2014. >>>>   sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok >>>>  Uchwała Nr III/98/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożnym prez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Polanica-Zdrój za 2014 rok. >>>>  UCHWAŁA Nr XLVI/271/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój. >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVI/272/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2014 >>>> 
  Objaśnienia dochody >>>>
  Objaśnienia wydatki >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2013-12-11 (1075 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·