Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XLIV/255-264/2013
  październik
  XLIV


  UCHWAŁA Nr XLIV/255/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>
  UCHWAŁA Nr XLIV/256/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2014. >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie nadania statutu Teatrowi Zdrojowemu – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju  >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLIV/258/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie wyrażenia woli przestąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polanica-Zdrój >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLIV/259/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2013-2032” >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLIV/260/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLIV/261/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLIV/262/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Polanica-Zdrój >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLIV/263/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23.08.2013 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój (zn. RM.1510.5.2013). >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLIV/264/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Nr XLII/246/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w piśmie z dnia 03.06.2013 r. i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. >>>> 
    

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-01-07 (473 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·