Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwała nr XLVI/270-279/2013
  grudzień
  XXLVI


  UCHWAŁA Nr XLVI/270/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2013 r., i przekazania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVI/271/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój. >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVI/272/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2014 >>>> 
  Objaśnienia dochody >>>>
  Objaśnienia wydatki >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVI/273/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, kolejnych umów dzierżawy części gminnej nieruchomości gruntowej oraz komórek położonych w jej obrębie, na okres kolejnych 3 lat. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVI/274/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica–Zdrój Panu Andrzejowi Włodarskiemu >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVI/275/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie przyznania honorowego tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA - ZDRÓJ” Panu Romanowi Szymańskiemu >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVI/276/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVI/277/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVI/278/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku w budżecie gminy >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVI/279/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 grudnia 2013 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na rok 2013. >>>>
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-01-07 (621 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·