Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Podatki i opłaty lokalne na 2014 rok

  Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2014 r.:

  - informacja w spr. podatku od nieruchomości -załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/159/2012 (IN-1) 

  - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/159/2012 (DN-1) 

  - informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 3 do uchwały nr  XXVI/159/2012 (IR-1),

  - deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4 do uchwały nr  XXVI/159/2012 (DR-1),

  - informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 5 do uchwały nr  XXVI/159/2012 (IL-1), 

  - deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 6  do uchwały nr  XXVI/159/2012 (DL-1),


  UCHWAŁA Nr XLIV/255/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>
  UCHWAŁA  Nr XIV/ 77 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 listopada 2011 

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych >>>>
  UCHWAŁA Nr XXVI/160 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2012 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  UCHWAŁA   Nr XIII/ 68 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.

  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-01-07 (1929 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·