Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 69/2013 do nr 81/2013
  październik

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 69/2013 z 1 października 2013 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego, zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gmine Polanica-Zdrój >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 69/I/2013 z 1 października 2013 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (negocjacji) >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 70/2013 z 4 października 2013 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 71/2013 z 14 października 2013 roku 
  w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 72/2013 z 14 października 2013 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 73/2013 z 16 października 2013 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 74/2013 z 17 października 2013 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przekazania przez Gminę Polanica-Zdrój nieruchomości zabudowanej przy ul. Lipowej 2 >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2013 z 21 października 2013 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 76/2013 z 22 października 2013 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 77/2013 z 29 października 2013 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 78 /2013 z 30 października 2013 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego, zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gmine Polanica-Zdrój >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 79/2013 z 31 października 2013 roku 
  w sprawie: ustalenia wysokości opłaty z tytułu dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 80/2013 z 31 października 2013 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 81/2013 z 31 października 2013 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  >>>>  

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-01-24 (354 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·