Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian drugie półrocze 2013 roku

   01-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Polanica-Zdrój >>>>
   02-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta >>>>
   02-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 04.07.2013  >>>>
   02-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - zajęcia sportowe ''Racketlon'' >>>>
   02-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - noclegi ''Racketlon'' >>>>
   02-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - noclegi Racketlon >>>>
   05-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XLI Sesja Rady Miejskiej >>>>
   08-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 44/2013) >>>>
   09-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - noclegi ''Racketlon'' >>>>
   10-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/8, 18, 23, 24 i 26) >>>>
   10-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557) >>>>
   10-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 56/4, 78/2, 145/34) >>>>
   10-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8) >>>>
   16-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Dyżur Przewodniczącego w Radzie Miejskiej >>>>
   16-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetragu, Budowa Szkolnego Placu Zabaw przy Szkole Pods. nr 2 >>>>
   17-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa ulicy Alfreda Sokołowskiego w Polanicy >>>>
   19-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/12, 20)>>>>
   23-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Rewizyjnej dn.23.07.2013 >>>>
   23-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - materiały promocyjne >>>>
   23-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - nagrody - >>>>
   23-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - Tłumaczenia >>>>
   24-07-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń - Dyżur Przewodniczącego w Radzie Miejskiej >>>> 
   24-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4, ul. Bystrzycka) >>>>
   29-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja nt. dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej dn.30.07.2013 >>>>
   30-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - tłumaczenia ''Racketlon'' >>>>
   30-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - Nagrody ''Racketlon'' >>>>
   30-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - Materiały promocyjne ''Racketlon' >>>>
   31-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zapytanie ofertowe na wykonanie Gminnego Programu opieku nad zabytkami w Polanic >>>>
   31-07-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystyczn >>>>
   02-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki >>>>
   02-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg nieograniczony: Budowa dróg osiedlowych w Polanicy-Zdroju >>>>
   06-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Budowa dróg osiedlowych w Polanicy-Zdroju >>>>
   06-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - Przebudowa ulicy Alfreda Sokołowskiego w Polanicy- >>>>
   08-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 55/2013) >>>>
   09-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Budżetu i Finansów Publicznych - sierpnień 2013 >>>>
   20-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie -  Informacja o wyniku przetargów z 12.08.2013 r. >>>>
   21-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 13.08.2013 r. >>>>
   21-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 57/2013) >>>>
   22-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 14.08.2013 r. >>>>
   22-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju (sierpień 2013) >>>>
   22-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju (sierpień 2013) >>>>
   26-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (sierpień 2013) >>>>
   27-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 19.08.2013 r. >>>>
   27-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu 'Budowa szkolnego placu zabaw w Polanicy Zdroju >>>>
   27-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu:  >>>>
   30-08-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty:Budowa dróg osiedlowych w Polanicy-Zdrój >>>>
   02-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu:Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej >>>>
   03-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 26.08.2013 r. >>>>
   03-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie przetargu:Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej >>>>
   04-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/8, 18, 23, 24 i 26) >>>>
   04-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Budżetu i Finansów Publicznych - wrzesień 2013 >>>>
   04-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557) >>>>
   04-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Rewizyjnej dn.06.09.2013 >>>>
   04-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 56/4, 78/2) >>>>
   04-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8)  >>>>
   05-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (wrzesień 2013) >>>>
   06-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej 11.09.2013 >>>>
   06-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: Dostawa i montaż regałów bibliotecznych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej >>>>
   06-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (wrzesień 2013) >>>>
   09-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogloszenie o przetargu:Utrzymanie oraz zachowanie Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdrój >>>>
   11-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4) >>>>
   16-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej(wrzesień 2013) >>>>
   16-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - INFORMACJA -konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok >>>>
   18-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Bezpieczna Kobieta >>>>
   19-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Unieważnienie przetargu : Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej >>>>
   23-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzenego 24.09.2013 >>>>
   23-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju (wwrzesień 2013) >>>>
   25-09-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Roztrzygnięcie przetargu: Utrzymanie oraz zachowanie Parku Zdrojowego w Polanicy >>>>
   26-09-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do komisje ogłoszenia - Kom.Budżetu i Finansów Publicznych - wrzesień 2013 >>>>
   26-09-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do komisje ogłoszenia - posiedzenie Komisji Rewizyjnej 11.09.2013 >>>>
   26-09-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do komisje ogłoszenia - posiedzenie Kom.Rewizyjnej dn.06.09.2013 >>>>
   26-09-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do komisje ogłoszenia -posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (wrzesień 2013) >>>>
   26-09-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do komisje ogłoszenia - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej(wrzesień 2013) >>>>
   26-09-2013 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do komisje ogłoszenia - Posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzenego 24.09.2013 >>>>
   01-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Akcja szczepienia lisów >>>>
   03-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (październik 2013) >>>>
   03-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - regały biblioteczne >>>>
   04-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 08.10.2013 r. >>>>
   07-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 27.09.2013 r. >>>>
   11-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Kom.Stałymi >>>>
   14-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Bezpieczeństawa Publicznego (październik 2013) >>>>
   14-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom. Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej(październik 2013) >>>>
   14-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. Wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami >>>>
   15-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - AKCJA WYSTAWKA >>>>
   16-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów >>>>
   16-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 73/2013) >>>>
   17-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 09.10.2013 r. >>>>
   18-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 10.10.2013 r. >>>>
   18-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XLIV Sesja Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   18-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego 30.10.2013 >>>>
   18-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Komisja Rewizyjna Październik 2013 >>>>
   22-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 11.10.2013 r. >>>>
   22-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - III ogłoszenie o przetargu:Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej >>>>
   23-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 15.10.2013 r. >>>>
   23-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 76/2013) >>>>
   29-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - INFORMACJA o wyniku naboru - Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym >>>>
   30-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono -  Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 23, 24 i 26) >>>>
   30-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557) >>>>
   30-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 56/4, 78/2) >>>>
   30-10-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8) >>>>
   05-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane >>>>
   05-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (listopad 2013) >>>>
   12-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI OBWODÓW WYBORCZYCH >>>>
   12-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4) >>>>
   14-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/12, 20) >>>>
   17-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: Remont nawierzchni chodników oraz elementów drogowych >>>>
   18-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Komisjami Stałymi >>>>
   19-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - informacja nt. dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   20-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 20.11.2013 >>>>
   20-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór najkorzystniejszej oferty:„Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej" >>>>
   20-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn.25.11.2013 r. >>>>
   21-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy Zdroju >>>>
   21-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - OGŁOSZENIE o XLV SESJI Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   27-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie -  Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 92 i 93/2013) >>>>
   29-11-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie przetargu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego >>>>
   04-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (grudzień 2013) >>>>
   05-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (grudzień 2013) >>>>
   05-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Komisjami Stałymi  >>>>
   06-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom. Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (grudzień 2013) >>>>
   10-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Remont ul. Górskiej w Polanicy-Zdr. oraz przebudowa chodnika w ciągu ul. Bocznej >>>>
   11-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o wynikach przetargu Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy Zdrój >>>>
   11-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 03.12.2013 r. >>>>
   12-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Obwieszczenie RDOŚ >>>>
   12-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 04.12.2013 r. >>>>
   12-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej 13.12.2013 >>>>
   12-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wynikach przetargu:„Remont nawierzchni chodników oraz element >>>>
   13-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 05.12.2013 r. >>>>
   16-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie wyboru oferty:„Remont nawierzchni chodników oraz elementów drog >>>>
   16-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 06.12.2013 r. >>>>
   16-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenienie wyboru oferty:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego >>>>
   16-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 17.12.2013 r. >>>>
   18-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 99/2013) >>>>
   18-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Ogłoszenie o przetargu (lokal mieszkalny nr 9, ul. F. Chopina 3) >>>>
   20-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - ogłoszenie o XLVI sesji rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   30-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu „Remont ulicy Górskiej w Polanicy-Zdroju oraz ... >>>>
   30-12-2013 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 20.12.2013 r. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-01-27 (450 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·