Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian pierwsze półrocze 2014 roku

   02-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 102/2013) >>>>
   02-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (styczeń 2014) >>>>
   02-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (styczeń 2014) >>>>
   07-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (styczeń 2014) >>>>
   08-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2014 >>>>
   10-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (styczeń 2014) >>>>
   14-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom. Rewizyjnej styczeń 2014 >>>>
   15-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - poisedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego(styczeń 2014) >>>>
   15-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - wykonanie tablic inf. Corso >>>>
   15-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 5 i 6/2014) >>>>
   21-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty-tab. inf. Corso >>>>
   21-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu >>>>
   22-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU >>>>
   22-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji rewizyjnej 23.01.2014 >>>>
   29-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 23, 24 i 26) >>>>
   29-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557) >>>>
   29-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 78/2) >>>>
   29-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8) >>>>
   29-01-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4) >>>>
   03-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 24.01.2014 r. >>>>
   04-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - KONKURS na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju >>>>
   06-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego luty 2014 >>>>
   06-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. >>>>
   10-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (luty 2014) >>>>
   10-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie przetargu:Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia >>>>
   11-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w 2014 >>>>
   11-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Edukacji,Kultury,Sportu i Turystyki (luty 2014) >>>>
   11-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie przetargu:Remont i rozbudowa ujęć wodnych miasta Polanica-Zdrój ujęci >>>>
   12-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (14.02.2014) >>>>
   12-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 22/2014) >>>>
   13-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Budżetu i Finansów Publicznych (luty 2014) >>>>
   17-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie przetargu: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdrój >>>>
   19-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2014/2015 >>>>
   19-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 27/2014) >>>>
   20-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej 21.02.2014 r. >>>>
   21-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o XLVIII sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju (luty 2014) >>>>
   21-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Kierownika OPS w Polanicy-Zdroju >>>>
   28-02-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego >>>>
   03-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Komi.Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego(luty 2014) >>>>
   04-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie przetargu: Kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica-Zdrój na lata 2014 - 2017 >>>>
   05-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (marzec 2014) >>>>
   06-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Bezpieczeństwa Publicznego (marzec 2014) >>>>
   07-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (marzec 2014) >>>>
   10-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego  na terenie miasta Polanica-Zdrój >>>>
   10-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy Zdrój >>>>
   11-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn.12.03.2014 >>>>
   11-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - OGŁOSZENIE o NABORZE. >>>>
   12-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów >>>>
   13-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie URZĘDU SKARBOWEGO W KŁODZKU >>>>
   13-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów >>>>
   14-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rostrzygnięcie przetargu na: „ Remont i rozbudowa ujęć wodnych miasta Polanica Zdró j" >>>>
   14-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów >>>>
   17-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/12, 20) >>>>
   17-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - XLIX Sesja RM >>>>
   18-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów >>>>
   19-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej 20.03.2014 r. >>>>
   19-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom. Budżetu i Finansów Publicznych (marzec 2014) >>>>
   20-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie przetargu:„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg ... >>>>
   26-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - WYNIK KONKURSU >>>>
   26-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie -  posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego (kwiecień 201) >>>>
   27-03-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie: pn.: „Kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica-Zdrój na lata 2014 – 2017”. >>>>
   02-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 24 i 26) >>>>
   02-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557) >>>>
   02-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 78/2) >>>>
   02-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8) >>>>
   02-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4) >>>>
   03-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU OSOBOWEGO >>>>
   07-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - 0głoszenie - spotkanie z wyborcami >>>>
   07-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej 09.04.2014 r. >>>>
   08-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu "„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój„ >>>>
   09-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zarządzenie Nr 2/2014 >>>>
   09-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Edukacji,Kultury,Sportu i Turystyki (kwiecień 2014) >>>>
   14-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dokumentacja aplikacyjna >>>>
   16-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 41 i 44/2014) >>>>
   17-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - OGŁOSZENIE O L SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU >>>>
   18-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenia Kom.BiFP współne z Komisjami Stałymi RM >>>>
   22-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - dokumentacja działanie 5.4 >>>>
   22-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 23.04.2014 r. >>>>
   23-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 53/2014) >>>>
   24-04-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - INFORMACJA >>>>
   06-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedz.Kom. Infr. Miejskiej i Zagosp. Przestrzennn. (maj 2014) >>>>
   06-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Eduk. Kultury Sportu i Turystyki (maj 2014) >>>>
   06-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie wspólne Kom.Uzdrowiskowej Ekol. i Opieki Społ.z Kom.Bezpieczeństwa Publicznego... >>>>
   07-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 61/2014) >>>>
   09-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - II pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu >>>>
   09-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o LI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   14-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 65/2014) >>>>
   14-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (19.05.2014) >>>>
   16-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom. Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Komisjami Stałymi RM(maj 2014) >>>>
   19-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie -  Informacja o wyniku przetargów z 09.05.2014 r. >>>>
   20-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie -  Informacja o wyniku przetargów z 12.05.2014 r. >>>>
   21-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Kontynuacja posiedzenia Komisji Rewizyjnej (22.05.2014) >>>>
   21-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 13.05.2014 r. >>>>
   21-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 68/2014) >>>>
   22-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 14.05.2014 r. >>>>
   23-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 15.05.2014 r. >>>>
   26-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - LII Sesja Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju (30.05.2014) >>>>
   27-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargów z 19.05.2014 r. >>>>
   29-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2013 rok >>>>
   30-05-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: Budowa obiektu lekkoatletycznego. >>>>
   03-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - artykuł ''Trasa spacerowa'' >>>>
   03-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o przetargu: Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką ul. Wojska Polskiego >>>>
   04-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 74 i 77/2014) >>>>
   05-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 06.06.2014 >>>>
   09-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (czerwiec 2014) >>>>
   09-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Edyuacji, Kultury., Sportu i Turystyki (czerwiec 2014) >>>>
   13-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zapytanie ofertowe: Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Polanica-Zdrój >>>>
   13-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (czerwiec 2014) >>>>
   16-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego (czerwiec 2014) >>>>
   17-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - Artykuł Trasa spacerowa >>>>
   17-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (18.06.2014) >>>>
   17-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie - LIII Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju >>>>
   18-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 80/2014) >>>>
   23-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - reklama radiowa ''Trasa spacerowa'' >>>>
   25-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 85/2014) >>>>
   30-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa ulicy Dębowej w Polanicy-Zdroju >>>>
   30-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu:„Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” >>>>
   30-06-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu:„Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką - ul. Wojska Polskiego 10, 57-320 Polanica-Zdrój” >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-01-27 (474 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·