Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta od nr 96/2013 do nr 105/2013
  grudzień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 96/2013 z 6 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 97/2013 z 13 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: zasad przyznawania dodatku energetycznego >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 98/2013 z 13 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 99/2013 z 18 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 100/2013 z 18 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje sie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Polanica-Zdrój w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Propgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101/2013 z 27 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmiany w regulaminie okresowej oceny Pracowników Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 102/2013 z 31 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 103/2013 z 27 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 104/2013 z 31 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 105/2013 z 31 grudnia 2013 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-01-27 (344 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·