Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

  Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

  I. Informacja obejmująca kontrole  przeprowadzone w 2011 roku

  1. Przedmiot kontroli – prawidłowość wydania zarządzenia nr 98/2010 Burmistrza Miasta
  Polanica-Zdrój z dn. 16 listopada 2010r. ws. ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych  numerami geodezyjnymi 398/6, 398/2, 403/5 i 397/1

  Czas trwania kontroli – od  04.01.2011r. do 20.01.2011 r.

  2. Przedmiot kontroli –  koszty funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej

  Czas trwania kontroli –  od 16.02.2011r. do09.03.2011r.

  3. Przedmiot kontroli - wydatkowanie środków finansowych na przejazdy służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych telefony komórkowe

  Czas trwania – od 27.04.2011r. do 02.05.2011r.

  4. Przedmiot kontroli – realizacja wniosków składanych przez Komisje Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w okresie pierwszego półrocza 2011r.

  Czas trwania – od 30.08.2011r. do 11.10.2011r.

  II. Informacja obejmująca kontrole  przeprowadzone w 2012 roku

  1. Przedmiot kontroli – koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w 2011r.

  Czas trwania – od 08.02.2012r. do 16.03.2012r.

  III. Informacja obejmująca kontrole  przeprowadzone w 2013 roku

  1. Przedmiot kontroli – wydatkowanie środków w 2011 i 2012 roku w ramach § 4300 Zakup
  Usług Pozostałych

  Czas trwania – od 07.02.2013r. do 07.06.2013r.

  2. Przedmiot kontroli – wybrane przetargi przeprowadzone przez Urząd Miejski w 2012 i 2013roku

  Czas trwania – od 06.11.2013r. do 18.12.2013r.

  IV. Informacja obejmująca kontrole  przeprowadzone w 2014 roku

  1. Przedmiot kontroli –  środki wydatkowane na delegacje służbowe, szkolenia, nagrody

     Czas trwania kontroli – od  14 lutego 2014 r. do  9 kwietnia 2014 r.

  V. Informacja obejmująca kontrole  przeprowadzone w 2015 roku

  1.  Przedmiot kontroli – środki wydatkowane w dziale 900, rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kontrola postępowania  przetargowego, przeprowadzonych przez Urząd Miejski  w 2013 i 2014r.

     Czas trwania – od 12 marca 2015 r. do 4 maja 2015 r.

  2. Przedmiot kontroli – przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwestycji pn. „Budowa dróg w rejonie  ulic Staffa, Stachury, Hłaski i Orkana – II etap”

    
  Czas trwania – od 9 lipca 2015 r. do 17 września 2015 r.

  3. Przedmiot kontroli –
  kontrola zadania inwestycyjnego Uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką

    
  Czas trwania – od 12 listopada 2015 r. do 18 marca 2016 r.

  4. Przedmiot kontroli –
  kontrola wydatkowania środków budżetowych za rok 2015 przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Polanicy-Zdroju

    
  Czas trwania – od 24 listopada 2016 r. do 28 grudnia 2016 r.

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-01-27 (660 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·