Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój

  Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój

  I. Informacja obejmująca kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2011 roku

  1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki
      Wydział ł Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  Czas trwania kontroli –  18.04.2011r.

  Przedmiot kontroli  - Wykonywanie zadań obronnych  w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju

  2.  Wojewoda Dolnośląski
       Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

  Czas trwania kontroli  - 09.08.2011r.

  Przedmiot kontroli – sposób realizacji zadań i obowiązków prawnych wykonywanych
  przez Straż Miejską w Polanicy-Zdroju

  3.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

  Czas trwania kontroli – 18.08.2011r.

  Przedmiot kontroli – ustęp ogólnodostępny  w Urzędzie Miasta  w Polanicy-Zdroju

  4. Urząd Skarbowy w Kłodzku

  Czas trwania kontroli – od 23.11.2011r.  do 07.12.2011r.

  Przedmiot kontroli  - podatek od towarów usług za okres 01.12.2009r. – 31.03.2011r.

  5. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu
    
  Czas trwania kontroli – 15.12.2011r.

  Przedmiot kontroli – sposób prowadzenia, aktualizacja i udostępnianie rejestru wyborców
  za okres  od 01.07.2011 do 20.12.2011

  II. Informacja obejmująca kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 roku

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

  Czas trwania kontroli – 25.05.2012r.

  Przedmiot kontroli – piaskownice na placach zabaw dla dzieci, na terenie miasta Polanica-Zdrój

  2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
      
  Czas trwania kontroli – 09.11.2012r.

  Przedmiot kontroli – przestrzeganie przepisów ustawy o przestrzeganiu czystości i porządku w gminach

  III. Informacja obejmująca kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2013 roku

  1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu

  Czas trwania kontroli – od 07.01.2013 r. do 11.01.2013r.

  Przedmiot kontroli – wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób,
  regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  2. Archiwum Państwowe we Wrocławiu
      Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

  Czas trwania – 08 maja 2013r.

  Przedmiot kontroli -  kontrola ogólna archiwum zakładowego oraz dokumentacji ewidencji ludności i dowodów osobistych

  3.  Wojewoda Dolnośląski
       Wydział Polityki Społecznej

  Czas trwania kontroli – od 20.05.2013r. do 29.05.2013r.

  Przedmiot kontroli – realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej od
  01.01.2012r. do 22.05.2013r.

  3. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  Czas trwania kontroli – 12.09.2013r.

  Przedmiot kontroli – kontrola trwałości realizacji projektu pn.  „ Współpraca jednostek
  straży pożarnej na czesko – polskim pograniczu”

  4. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektorat we Wrocławiu
       Oddział w Kłodzku

  Czas trwania kontroli  - od 25.10.2013r. do 30.10.2013r.

  Przedmiot kontroli – kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów Prawa
  Pracy dotyczących urlopów wypoczynkowych, w tym powrotów z urlopów macierzyńskich, wychowawczych, urlopów dodatkowych oraz poprawności informacji składanych do ZUS ( ZUS P IWA).

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-01-27 (668 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·