Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XLVII/280-294/2014
  styczeń   


  XLVII


  UCHWAŁA Nr XLVII/280/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r.
  w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII/281/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2014 r.
  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polanica-Zdrój >>>>  
  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/281/2014 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polanica-Zdrój. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII/282/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r.
  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Polanica-Zdrój na lata 2014-2020.  >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII/283/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2014 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Polanica-Zdrój na lata 2014-2020. >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLVII/284/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII/285/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLVII/286/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, kolejnych umów dzierżawy części gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, na okres do 1 roku >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII/287/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój (zn.RM.1510.5.2013) >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLVII/288/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XLIV/263/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23.08.2013 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój (zn.RM.1510.5.2013) >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLVII/289/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII/290/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLVII/291/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII/ 292 /2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2014 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego w 2014 r>>>>  
  UCHWAŁA Nr XLVII/293/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju na rok 2014  >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLVII/294/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju
  na rok 2014.
  >>>>
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-02-18 (713 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·