Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian drugie półrocze 2014 roku

  21-07-2014 Edytowano stronę >>>>  [Uchwała nr 1-2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 06.06.2014 r.w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania  finansowego Gminy Polanica-Zdrój za 2013 rok >>>>
  Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Polanica-Zdroj za 2013 rok >>>>
  Uchwała nr 2-2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 06.06.2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój za 2013 rok >>>>
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanicy-Zdroju za 2013 rok >>>> ]
   02-07-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania >>>>
   04-07-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 323 >>>>
   07-07-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - reklama radiowa ''Trasa spacerowa'' >>>>
   09-07-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 90/2014) >>>>
   15-07-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - reklama radiowa ''Trasa spacerowa'' >>>>
   21-07-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o unieważnieniu przetargu: Przebudowa ulicy Dębowej  >>>>
   21-07-2014 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu: " Przebudowa ul. Dębowej w Polanicy-Zdroju" >>>>
   21-07-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - INFORMACJA >>>>
   29-07-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - tablica inf. w języku Braill'a >>>>
   05-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie przetargu:„Przebudowa ulicy Dębowej w Polanicy-Zdroju >>>>
   05-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego 12.08.2014 >>>>
   06-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Unieważnienie postępowania - tabl. Braill'a >>>>
   06-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - tabl. inf. w języku Braill'a >>>>
   06-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - tablice pamiątkowe - trasa spacerowa >>>>
   08-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w dniu 12.08.2014 r. >>>>
   08-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dnia 21.08.2014 >>>>
   08-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o przetargu na:Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazj >>>>
   19-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - tablice informacyjne w języku Braille'a >>>>
   19-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - tablice pamiątkowe trasa spacerowa >>>>
   19-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - tablice pamiątkowe trasa spacerowa >>>>
   21-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o LV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
   25-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej 27.08.2014 r. >>>>
   26-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie Rozstrzygnięcie przetargu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych >>>>
   27-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18 24 i 26, 48/2, 51/2) >>>>
   27-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono  ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 97/4) >>>>
   27-08-2014 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5 6 7 i 8) >>>>
   02-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom. Bezpieczeństwa Publicznego - wrzesień 2014 >>>>
   02-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Nadzór inwestorski - zadanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum... >>>>
   03-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 99/2014) >>>>
   03-09-2014 - W bloku PRAWO LOKALNE w dziale Protokoły z sesji R.M. umieszczono poniższe wyciągi oraz protokoły z sesji RM: >>>>
  Protokół Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 16 maja 2013 r.
  Wyciąg z protokołu Nr XLIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 22.10.2013 r.
  Protokół Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25.02.2014 r.
  Protokół Nr LIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24.06.2014 r.
  Wyciąg z protokołu Nr LIV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 12.08.2014 r.
  Wyciąg z protokołu Nr LV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 26.08.2014 r.

   05-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 100/2014) >>>>
   08-09-2014 - 
  Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (wrzesień 2014) >>>>
  10-09-2014 -
  Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budzetu i Finansów Publicznych (wrzesień 2014) >>>>
  10-09-2014 -
  Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (wrzesień 2014) >>>>
  11-09-2014 - Dodano wpisy do działu "Sprawozdania - Burmistrz" : >>>>
  114. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 maja 2014 r.  tutaj treść 
  115. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 24 czerwca 2014 r.  tutaj treść 
  116. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 sierpnia 2014 r.  tutaj treść
  11-09-2014 - Dodano wpis do działu "Protokoły z sesji Rady Miejskiej" : >>>>
  Wyciąg z protokołu Nr L/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 30.04.2014 r.
  Protokół Nr LI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 12.05.2014 r. 
  11-09-2014 - Dodano wpis w bloku GOSPODARKA do działu "Budżet" : >>>>
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku >>>>
  11-09-2014 - Dodano wpisy do działu "Rejestr Zmian" : >>>>
  Rejestr zmian -  drugie  półrocze 2014 roku
  Rejestr zmian -  pierwsze  półrocze 2014 roku

  Rejestr zmian -  drugie  półrocze 2013 roku

  Rejestr zmian -  pierwsze  półrocze 2013 roku
  Rejestr zmian -  drugie  półrocze 2012 roku

  Rejestr zmian -  pierwsze  półrocze 2012 roku

  11-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (wrzesień 2014) >>>>
  11-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Wybór oferty na:pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizac >>>>
  15-09-2014 - Dodano zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 58/2014 do nr 75/2014 >>>>
  16-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - ogłoszenie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>  
  16-09-2014 - Dodano zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 76/2014 do nr 101/2014 >>>>
  18-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert - wykonanie tablic inf. Gimnazjum >>>>
  18-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (wrzesień 2014) >>>>
  19-09-2014 -
  Na stronie głównej zamieszczono Zapytanie ofertowe na zadanie: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności Gmin >>>>

   23-09-2014 -
  Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyniku przetargu z 15.09.2014 r.  >>>>
   23-09-2014 - Dodano Program "Wspólna Moc! - Polanica Pokona Przemoc!" >>>>
   25-09-2014 - Dodano
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 104/2014 z 9 września 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2015 >>>> 
   25-09-2014 - Dodano INFORMACJĘ - konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok >>>>

  29-09-2014 -
  Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Informacja o wyborze oferty - Tablice inf. Gimnazjum >>>>
  29-09-2014 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na :Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzial >>>>
  01-10-2014 - Dodano zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 102-103/2014 oraz nr 105-107/2014 >>>>
  02-10-2014 - Na stronie głównej zamieszczono
  OGŁOSZENIE o zbiórce odpadów wielkogabarytowych >>>>
  07-10-2014 - Dodano do bloku GOSPODARKA/Budżet uchwałę Nr III/203/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 19 września 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok. >>>>
  07-10-2014 - Ze strony głównej usunięto i przeniosiono do archowum ogłoszeń  OGŁOSZENIE o zbiórce odpadów wielkogabarytowych >>>>
  07-10-2014 - Dodano uchwały RM nr LIV/330-332/2014 >>>> 
  07-10-2014 - Dodano Zarządzenie BM nr 114/2014 >>>>
  08-10-2014 - Dodano uchwały RM nr LV/333-335/2014 >>>>
  08-10-2014 - Dodano uchwały RM nr LVI/336-340/2014 >>>>
  16-10-2014 - Dodano do bloku Prawo lokalne do działu Ochrona Środowiska podstrone Dokumentowanie zdarzeń z udziałem gatunków chronionych  >>>>
  17-10-2014 - Dodano do bloku Prawo lokalne do działu Ochrona Środowiska podstrone Program Gospodarki Niskoemisyjnej. >>>> w którym umieszczono:

 • Obwieszczenie >>>>
 • STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze >>>> 
  17-10-2014 - Na stronie głównej zamieszczono OBWIESZCZENIE - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanica-Zdrój. >>>>
  17-10-2014 - Dodano do bloku Prawo lokalne do działu Ochrona Środowiska do  podstrony AZBEST link Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl
  17-10-2014 - Dodano do bloku ORGANY dział "Spr.Burmistrza dot.NGO" (Sprawozdania Burmistrza dotyczące NGO) >>>> w którym umieszczono sprawozdania:
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Polanicy-Zdroju, w  2013 roku >>>>
  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Polanicy-Zdroju, w  2012 roku >>>> 
 • Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2014 >>>>
 • Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2013 >>>>
 • Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2012 >>>>
 •  20-10-2014 - Dodano do bloku ORGANY do działu "Spr.Burmistrza dot.NGO" (Sprawozdania Burmistrza dotyczące NGO) sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2015 >>>>
   20-10-2014 - Dodano do bloku ORGANY do działu Oświadczenia majątkowe Oświdczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 >>>>
   
  27-10-2014 - Dodano do bloku ORGANY do działu Sprawozdania-Rada M. sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2013 rok >>>>
   31-10-2014 - Dodano do bloku GOSPODARKA  do działu Informator budżetowy  Wykonanie budżetu gminy za III kw. 2014 roku >>>> 
   31-10-2014 - Dodano do ogłoszenia ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego >>>> - dodatkowy telefon kontaktowy 607 990 304 oraz
  - zdjęcia pojazdu (ZIP) >>>>
   07-11-2014 - Zaktualizowano i
  nformacje dla użytkowników wyrobów zawierających azbest >>>> i zarchiwizowano poprzednia wersje w/w informacji >>>> 
   18-11-2014 -
  Dodano uchwały RM nr LVII/341-348/2014 >>>> 
   19-11-2014 - Dodano aktualną informację dot. odpadów komunalnych w bloku PRAWO LOKALNE >>>> oraz zarchiwizowano poprzednią informację dot. odpadów komunalnych >>>> oraz zaktualizowano wykaz uchwał dot. odpadów komunalnych (uchwały nr LVII/342-345/2014) >>>>
   19-11-2014 - Dodano uchwałe nr LVII/346/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy-Zdroju do bloku PRAWO LOKALNE działu Statut Miasta >>>>     
   27-11-2014 - Dodano ogłoszenie na stronie głównej - NABÓR na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej >>>>
   27-11-2014 - uzupełniono podstronę
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   >>>> o uchwały z 2013 roku oraz zarchiwizowana porzednią postać w/w podstrony.
   28-11-2014 - Dodano podstrone Budżet na rok 2015 oraz dodano dwa pojekty uchwał dot. budżetu na rok 2015 oraz WPF >>>>
   28-11-2014 - Dodano do strony głównej zaproszenie na konferencję Wspólna Moc! - Polanica Pokona Przemoc >>>>
  01-12-2014 - Dodano do podstrony Wybory samorządowe 2014 wyniki wyborów na Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój -II tura >>>>


   02-12-2014 - Dodano podstronę - PRZEWODNICZĄCY RADY (kadencja 2014-2018) >>>> 

   05-12-2014 - Dodano uchwały RM nr LVII/349-360/2014 >>>> 

   09-12-2014 - Dodano podstronę Rada Miejska 2014-2018 >>>>

   09-12-2014 - Dodano podstronę Składy komisji Rady Miejskiej 2014-2018 >>>>

   09-12-2014 - Dodano dwie uchwały RIO we Wrocławu nr III/282/2014 oraz III/283/2014  do bloku GOSPODARKA działu Budżet podstrony Budżet na 2015 rok >>>>

   11-12-2014 - Zaktualizowano w bloku ORGANY w dziale Przyjm. Interesantów  dane PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ  i zmeniono nazwisko Zbigniew Puchniak na Roman Szymański >>>>

   23-12-2014 - Dodano uchwały RM nr I/1-6/2014 >>>> oraz nr II/7/2014 >>>>

   31-12-2014 - Dodano do strony głównej OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój o przystąpieniu do opracowania projektów Koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Polanica-Zdrój oraz Propozycji planu aglomeracji Polanica-Zdrój >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-03-18 (672 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·