Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XLVIII/295-300/2014
  luty
  XLVIII


  UCHWAŁA Nr XLVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2014 r.
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVIII/296/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  25 lutego 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/281/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polanica-Zdrój. >>>>   
  UCHWAŁA Nr XLVIII/297/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVIII/298/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  25 lutego 2014 r.
  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę zawartą w piśmie z dnia 22.01.2014 r., wniesioną na Radę Miejską w Polanicy-Zdroju do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. >>>>   
  UCHWAŁA Nr XLVIII/299/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2014 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, unowy dzierżawy części gminnych nieruchomości gruntowych na cele inwestycyjne, na okres do 10 lat. >>>>  
  UCHWAŁA Nr XLVIII/300/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  25 lutego 2014 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, kolejnych unów dzierżawy części gminnych nieruchomości gruntowych, na okres do 3 lat. >>>>  

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-03-26 (484 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·