Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2014 do nr 15/2014
  styczeń

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 1/2014 z 7 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 2/2014 z 7 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 3/2014 z  9 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 4/2014 z 13 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta Polanica-Zdrój >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 5/2014 z stycznia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 6/2014 z stycznia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 7/2014 z 15 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 8/2014 z 16 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa z pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 9/2014 z 16 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych domków handlowych do oddania w najem na czas oznaczony do 31.12.2014 r>>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 10/2014 z  20 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim w roku 2014 >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 11/2014 z 20 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica-Zdrój na lata 2014-2017" >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 12/2014 z 28 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 12/I/2014 z  30 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do spraw negocjacji dotyczących warunków umowy 88/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Polanica-Zdrój" >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 13/2014 z 30 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 14/2014 z 31 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 15/2014 z  31 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicay-Zdroju >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-04-18 (466 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·