Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 16/2014 do nr 27/2014
  luty

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 16/2014 z 4 lutego 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 17/2014 z 6 lutego 2014 roku 
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 18/2014 z 20 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: częściowego pokrywania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego>>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 19/2014 z 6 lutego 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa oraz remont instalacji technologicznych zbiorników wody czystej na ujęciach wód obr. Stara Sokołówka, przy ul. Polnej, przy ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 20/2014 z 11 lutego 2014 roku 
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Polanica-Zdrój  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 21/2014 z 12 lutego 2014 roku 
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodenj we Wrocławiu >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 22/2014 z 12 lutego 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 23/2014 z 13 lutego 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 24/2014 z 12 lutego 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju w okresie od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r.>>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 25/2014 z 17 lutego 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 26/2014 z 19 lutego 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w nieodpłatne użyczenie >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 27/2014 z lutego 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-04-23 (399 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·