Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 28/2014 do nr 38/2014
  marzec

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 28/2014 z 5 marca 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (negocjacji) >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 29/2014 z 7 marca 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 30/2014 z 10 marca 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa oraz remont instalacji technologicznych zbiorników wody czystej  na ujęciach wód obr. Stara Sokołówka, przy ul. Polnej, przy ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju>>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 31/2014 z 17 marca 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia technicznego odbioru końcowego zadania drogowego pn.: "Budowa odcinka ulicy Wisławy Szymborskiej w Polanicy-Zdroju - odcinek od ul. Mickiewoicza do granicy działki nr 146/24, obreb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju" >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 32/2014 z 20 marca 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica-Zdrój" >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 33/2014 z 25 marca 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w nieodpłatne użyczenie >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 34/2014 z 31 marca 2014 roku 
  w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 35/2014 z 31 marca 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 36/2014 z 3 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 37/2014 z 31 marca 2014 roku 
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 38/2014 z 31 marca 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-04-23 (434 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·