Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XLIX/301-308/2014

  XLIX


  UCHWAŁA Nr XLIX/301/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  20 marca 2014 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju w 2013 roku  >>>>
  UCHWAŁA Nr XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  20 marca 2014 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. >>>>    
  UCHWAŁA Nr XLIX/303/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 20 marca 2014 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLIX/304/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 20 marca 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 07.10.2013 r. na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (zn.RM.1510.6.2013). >>>>
  UCHWAŁA Nr XLIX/305/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  20 marca 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  (zn.RM.1510.1.2014).
  >>>>    
  UCHWAŁA Nr XLIX/306/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 20 marca 2014 r.
  w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>> 
  Skarga Wojewody >>>>
  Wyrok dotyczący nieważności Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/306/2014 >>>>
  UCHWAŁA Nr XLIX/307/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  20 marca 2014 r.
  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju, ustalenia numeru i granic tego obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r>>>>    
  UCHWAŁA Nr XLIX/308/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  20 marca 2014 r.
  w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody >>>>   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-04-24 (472 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·