Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 39/2014 do nr 57/2014
  kwiecień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 39/2014 z 9 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 40/2014 z 15 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych>>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 41/2014
  z 15 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 42/2014 z 15 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 43/2014 z 16 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 21/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu>>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 44/2014 z 16 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 45/2014 z 14 kwietnia  2014 roku 
  w sprawie: zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju oraz jednostek organizacyjnych Gminy Polanica-Zdrój, określania mierników, ich realizacji oraz zasad monitorowania ich isiągnięcia  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 46/2014 z 14 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: zasad szacowania ryzyk w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Polanica-Zdrój>>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 47/2014
  z 14 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie zasad przeprowadzenia samooceny w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 48/2014 z 14 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: wykazu aktów prawnych i procedur mających istotne znaczenie dla funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 49/2014 z 14 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 50/2014
  z 14 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Polanica-Zdrój >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 51/2014 z 14 kwietnia  2014 roku 
  w sprawie: wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzedzie Miejskim w Polanicy-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Polanica-Zdrój >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 52/2014 z 15 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień do 30.000,00 euro>>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 53/2014 z 22 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 54/2014 z 24 kwietnia  2014 roku 
  w sprawie: przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP oraz przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 55/2014 z 25 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia technicznego odbioru końcowego zadania drogowego pn.: "Remont nawierzchni chodników oraz elementów drogowych w ul. Cichej, Dębowej i Chopina w Polanicy-Zdroju". >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 56/2014 z 28 kwietnia  2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zabytkowego drzewostanu na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju - etap I" >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 57/2014 z 30 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego>>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-05-06 (486 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·