Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr L/309-316/2014
  kwiecień
  L


  UCHWAŁA Nr L/309/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.
  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju  >>>>
  UCHWAŁA Nr L/310/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/ 4 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji. >>>>      
  UCHWAŁA Nr L/311/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanicy-Zdroju oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; sporządzonych po uchwaleniu studium”.  >>>>
  UCHWAŁA Nr L/312/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>       
  UCHWAŁA Nr L/313/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014  >>>>
  UCHWAŁA Nr L/314/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/2008 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata >>>>       
  UCHWAŁA Nr L/315/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi (zn.RM.1510.2.2014) na działalność Burmistrza Miasta
  Polanica-Zdrój
    >>>>
  UCHWAŁA Nr L/316/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, kolejnych umów dzierżawy części gminnych nieruchomości gruntowych oraz komórek położonych w obrębie
  nieruchomości, na okres kolejnych 3 lat
  >>>>      

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-06-17 (353 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·