Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr LIII/321-329/2014
  czerwiec
  LIII


  UCHWAŁA Nr LIII/321/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za rok 2013. >>>>        
  UCHWAŁA Nr LIII/322/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica – Zdrój. >>>>           
  UCHWAŁA Nr LIII/324/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 r.
  w sprawie w sprawie rozpatrzenia skarg z dnia: 19.05.2013 r. i 20.05.2014 r., na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju (zn. RM.1510.5.2014). >>>>        
  UCHWAŁA Nr LIII/325/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój.  >>>>                
  UCHWAŁA Nr LIII/326/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014. >>>>        
  UCHWAŁA Nr LIII/327/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, kolejnej umowy dzierżawy gminnej nieruchomości gruntowej, na okres kolejnych 3 lat. >>>>        
  UCHWAŁA Nr LIII/328/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 r.
  w sprawie zaopiniowania listy obszarów Natura 2000. >>>>        
   UCHWAŁA Nr LIII/329/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 r.
  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Polanica-Zdrój. >>>>    

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-07-16 (394 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·