Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 58/2014 do nr 75/2014
  maj

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 58/2014 z 5 maja 2014 roku 
  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 59/2014 z 30 kwietnia 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.>>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 60/2014
  z 6 maja 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnej nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 61/2014 z 6 maja 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 62/2014 z 9 maja 2014 roku 
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 63/2014 z 8 maja 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: ,,Budowa dróg osiedlowych w Polanicy-Zdroju w ul. L. Staffa, E. Stachury, M. Hłaski, W. Orkana, K.K. Baczyńskiego oraz przebudowa dróg osiedlowych w ulicach: Złota, Turkusowa, Opalowa, na osiedlu Kilińskiego w Polanicy-Zdroju". >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 64/2014 z 12 maja 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: ,,Remont ulicy Górskiej  w Polanicy-Zdroju oraz przebudowa chodnika w ciągu ulicy Bocznej w Polanicy-Zdroju.  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 65/2014
  z 14 maja 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenie wykazu gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 66/2014
  z 14 maja 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 67/2014 z
  14 maja 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 68/2014
  z 21 maja 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej>>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 69/2014
  z 21 maja 2014 roku 
  w sprawie: zasad utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego Straży miejskiej w Polanicy-Zdroju. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 70/2014
  z 21 maja 2014 roku 
  w sprawie: nadania norm zużycia paliwa w samochodzie osobowym marki Citroen C-8 / 2,0 HDI rok produkcji 2004 nr rejestracyjny DKL-LF71 będącego w dyspozycji Straży Miejskiej w Polanicy - Zdroju.  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 71/2014
  z 26 maja 2014 roku 
  w sprawie: powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: ,,Wykonywanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju". >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 72/2014
  z 23 maja 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2014. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 73/2014
  z 29 maja 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnej nieruchomości gruntowej. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 74/2014
  z 29 maja 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej>>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2014
  z 30 maja 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na ,,Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu ,,Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Polanicy-Zdroju przy ul. Sportowej, działka nr 112/3, AM-6, obręb Nowy Zdrój. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-09-15 (327 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·