Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 76/2014 do nr 87/2014
  czerwiec

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 76/2014 z 2 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: ,,Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką - ul. Wojska Polskiego 10, 57-320 Polanica-Zdrój".  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 77/2014 z 4czerwca 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 78/2014
  z 11 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 79/2014 z 16 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: powołania zespołu roboczego ds. weryfikacji obszaru i aglomeracji Polanica-Zdrój. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 80/2014 z 18 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
  oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 81/2014 z 16 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu ,,Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Polanicy-Zdroju przy ul. Sportowej, działka nr 112/3, AM-6, obręb Nowy Zdrój. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 82/2014 z 16 czerwiec 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką - ul. Wojska Polskiego 10, 57-320 Polanica-Zdrój". >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 83/2014
  z 23 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenie gminnych nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 84/2014
  z 24 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: rezygnacja z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 85/2014
  z 25 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 86/2014
  z 30 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa ulicy Dębowej w Polanicy-Zdroju". >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 87/2014
  z 30 czerwca 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-09-16 (284 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·