Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 91-1/2014 do nr 98/2014
  sierpień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 91-1/2014 z 6 sierpnia 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju".  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 92/2014 z 21 sierpnia 2014 roku 
  w sprawie: powołania zespołu roboczego ds. opracowania, wdrożenia i wykonania zadania pn.  Ograniczenie niskiej emisji na terenie Uzdrowiska Polanica-Zdrój. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 93/2014
  z 26 sierpnia 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 94/2014 z 28 sierpnia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 95/2014
  z 29 sierpnia 2014 roku 
  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2020.  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 96/2014 z 29 sierpnia 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 97/2014
  z 28 sierpnia 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań(negocjacji). >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 98/2014 z 29 sierpnia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej do sprzedaży. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-09-16 (339 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·