Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 99/2014 do nr 109/2014
  wrzesień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 99-1/2014 z 3 września 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 100/2014 z 5 września 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101/2014
  z 9 września 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzeniaodbioru końcowego zadania pn.: ,,Remont i rozbudowa ujęć wodnych miasta Polanica-Zdrój - ujęcie Stara Sokołówka, ujęcie AL. Wojska Polskiego, ujęcie ul. Polna w Polanicy-Zdroju". >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 102/2014 z 17 września 2014 roku 
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 96/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok z dnia 29 sierpnia 2014 roku. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 103/2014 z 17 września 2014 roku 
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 104/2014 z 24 września 2014 roku 
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2015. >>>>
  Treść konsultowanego programu na rok 2015 >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 105/2014 z 26 września 2014 roku 
  w sprawie: organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 106/2014 z 26 września 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 107/2014 z 29 września 2014 roku 
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 108/2014 z 30 września 2014 roku 
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 109/2014 z 30 września 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-09-16 (424 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·